Jak škodí fíkovníkům parazitické vosičky?

Mutualistické, tedy vzájemně výhodné vztahy, jsou v přírodě všudypřítomné. V řadě případů jsou velice významné pro fungování celých ekosystémů. Často výrazně ovlivňují klíčové procesy v ekosystémech, jako je například opylování nebo fixace dusíku. Mutualistické vztahy také pohánějí evoluci diverzity a často vedou ke vzniku nových druhů. Zároveň jsou ale tyto vztahy náchylné ke zneužívání parazity, kteří se snaží v takovém vztahu získat co nejvíce pro sebe. Takové chování pak postihuje buď jednoho, nebo oba dva partnery mutualistického vztahu.

Příkladem takového mutualistického vztahu, který bývá ohrožován parazitickým chováním, je symbióza mezi fíkovníky a takzvanými fíkovými vosičkami. Tyto vztahy zahrnují stovky druhů fíkovníků po celých tropech, a také druhově specifických fíkových vosiček. Na oboustranně velmi výhodném vztahu mezi fíkovníky a fíkovými vosičkami se přiživují parazitické vosičky. Tito paraziti mohou buď likvidovat fíkové vosičky anebo fíky či semena fíkovníků, podle toho, kde se vyvíjejí jejich larvy. Někdy se může stát, že parazitické vosičky výrazně poškodí tvorbu fíků fíkovníky.

Simon T. Segar z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a britské Univerzity v Readingu, a jeho kolegové prostudovali fíkovníky druhu Ficus glandifera var. Brachysyce v jednom velkém porostu pěstovaných stromů v tropickém deštném lese na indonéském ostrově Sulawesi. Na těchto fíkovnících žijí parazitické vosičky rodu Eukoebelea. Badatelé zjistili, že parazitické vosičky svou přítomností významně snižují jak produkci fíků těmito fíkovníky, tak i rozmnožování „hodných“ fíkových vosiček, které zmíněným fíkovníkům zajišťují opylování. Z výsledků výzkumu vyplývá, že parazitické vosičky napadají květy a plody fíkovníků, ale vědci nemohou vyloučit ani to, že larvy parazitických vosiček přímo pojídají larvy fíkových vosiček.

Segar, S. T., Mardiastuti, A., Wheeler, P. M., Cook, J. M. 2018. Detecting the elusive cost of parasites on fig seed production. Acta Oecologica 90: 69–74.

Kontakt: MSc. Simon Tristram Segar, Ph.D. (simon.t.segar at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.