Jak sestavit Červený seznam mikroskopických řas České republiky?

K ochraně přírody významně přispívají Červené seznamy ohrožených druhů. Jejich cílem je informovat o ohrožených druzích, upozorňovat na ohrožení biodiverzity a ovlivňovat klíčová rozhodnutí, která se dotýkají ochrany přírody. Globální Červený seznam vydává každé dva roky Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) a odborníci v jednotlivých zemích zpracovávají regionální Červené seznamy. V současné době se běžně objevují Červené seznamy rostlin nebo živočichů, jejichž biodiverzita i praktická ochrana je v řadě případů již obstojně známá. Pro mikroorganismy to ale neplatí, navzdory jejich často klíčovému postavení v ekosystémech a velkému významu pro bioindikaci. Týká se to i mikrořas, jejichž praktická ochrana je komplikovaná a naráží na řadu obtíží.

V úsilí o ochranu mikrořas by teď měl sehrát významnou roli jejich nový Červený seznam, který připravuje Josef Juráň z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni s Janem Kaštovským z Přírodovědecké fakulty JU. Tento seznam by se měl stát praktickým manuálem pro ochranu prostředí těchto mikroorganismů. Autoři vycházejí z toho, že mikroorganismy obvykle nejsou ani tak vzácné druhy, jako spíše málo známé druhy. Červený seznam mikrořas by měl tuto skutečnost zohledňovat. 

Badatelé navrhli podobu Červeného seznamu mikrořas s tím, že jako modelovou skupinu zpracovali krásnoočka (Euglenophyta). Jejich návrh zahrnuje taxonomii a ekologii druhů Červeného seznamu a jejich vztah k ohroženým biotopům. Zárodek Červeného seznamu mikrořas, společně s použitými metodami zpracování dostupných dat, by se měl stát výchozím bodem pro zhodnocení biodiverzity mikrořas v České republice, a také pro získání poznatků, které by se uplatnily v praktické ochraně prostředí mikrořas.

 

Juráň, J., Kaštovský, J. 2019. The procedure of compiling the Red List of microscopic algae of the Czech Republic. Biodiversity and Conservation 28: 2499–2529.

Kontakt: Mgr. Josef Juráň, Ph.D. (juran.josef at seznam.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.