Jak se žije rybomorkám v jezírkách na pobřežních útesech?

Mělká jezírka na skalách v příbojové zóně moří představují pozoruhodné prostředí, které často obývají zajímavě přizpůsobení živočichové. Lákají k bližšímu průzkumu odborníky i návštěvníky pobřeží, kteří prostě jen jdou kolem. V takových jezírcích bývá jenom omezený prostor k životu, v němž se mačkají rozmanití bezobratlí živočichové i ryby. To jsou prakticky ideální podmínky po parazity, v jejichž životním cyklu se střídají bezobratlí hostitelé a obratlovci. Proto se příbojová jezírka nabízejí ke studiu evoluce a speciace takových parazitů, jako jsou i rybomorky (Myxozoa), velmi zvláštní příbuzní žahavců.

Ivan Fiala z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci prozkoumali vzorky z močových měchýřů a jater pěti druhů ryb slizounů z jezírek na pobřežních útesech podél pobřeží jižní Afriky. Pomocí morfologických měření a molekulárních metod zjišťovali přítomnost, rozšíření, diverzity a míru specializace na hostitele u rybomorek rodu Ceratomyxa.

V jihoafrických slizounech objevili celkem 7 druhů rybomorek rodu Ceratomyxa. Představují pestrou skupinu blízce příbuzných druhů, která v současnosti podstupuje rychlou evoluci. U slizounů se vyskytují až překvapivě často, nejsou příliš vybíravé, pokud jde o hostitele a v řadě případů dochází k současné infekci více těchto druhů zároveň. Populační struktury rybích hostitelů a rybomorek se překrývají a velmi pravděpodobně je ovlivňují podobné bariéry v prostředí. Specificita rybího hostitele má na populační strukturu rybomorek jen malý vliv, mnohem více ji zřejmě ovlivňuje výběr biotopů jejich bezobratlých hostitelů, a také průběh výměny vody v jezírcích, který úzce souvisí s šířením rybomorek.

Bartošová-Sojková, P., Lövy, A., Reed, C. C., Lisnerová, M., Tomková, T., Holzer, A. S., Fiala, I. 2018. Life in a rock pool: Radiation and population genetics of myxozoan parasites in hosts inhabiting restricted spaces. PLoS ONE 13: e0194042.

Kontakt: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. (fiala at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.