Jak se projeví ztráta druhu na vztazích mezi rostlinami a opylovači?

Fungování celých společenstev a ekosystémů často bývá výrazně ovlivněné malou podskupinou druhů. Mohou to být například generalisté, tedy druhy schopné zvládnout široké rozpětí podmínek či faktorů prostředí, kteří často hrají ve společenstvu dominantní ekologickou roli. Také často náležejí mezi nejpočetnější druhy ve společenstvu, které se navzájem ovlivňují s většinou ostatních druhů ve společenstvu. Mezi takovými generalisty mohou být i rostliny, které nabízejí nektar a pyl širokému spektru opylovačů. 

Co když ale takový významný druh generalista ze společenstva zmizí, ať už z jakéhokoliv důvodu? V takovém případě by jeho ztráta měla mít pro společenstvo dalekosáhlé důsledky. O těchto důsledcích ale nevíme zdaleka vše, například pokud jde o vliv ztráty významného druhu na vztahy mezi opylovači a rostlinami. Paolo Biella z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a z italské University of Milano-Bicocca uspořádal se svými spolupracovníky experiment, v němž ze společenstva odstranili druh rostliny, který byl nejčastěji navštěvován opylovači. Poté zjišťovali, jaký to bude mít vliv na frekvenci návštěv květů ostatních druhů rostlin, na efektivitu opylování a na sběr potravy hmyzem při opylování. Pilotní experiment proběhl ve Velké Británii v sezóně 2008 a vlastní výzkum se odehrál v roce 2015 u Českého Krumlova v České republice. 

Výsledky experimentu ukázaly, že po odstraněné 1-4 druhů rostlin nejčastěji navštěvovaných opylovači výrazně poklesl celkový počet návštěv opylovačů na rostlinách ve společenstvu. Zdá se, že přítomnost odstraněných rostlin v původním společenstvu je pro ostatní rostliny výhodná tím, že zvyšuje celkovou aktivitu opylovačů. Změny v chování opylovačů se týkaly hlavně rostlin, které byly hned další v pořadí, co do návštěvnosti opylovači. Vliv na tyto změny měly i znaky rostlin. Po experimentálním odstranění nejčastěji opylovaných rostlin vzrostla návštěvnost rostlin, které měly menší květenství a větší obsah cukru na jeden květ. Autoři studie dospěli k závěru, že odstranění rostlin nejčastěji navštěvovaných opylovači změní vztahy mezi opylovači a rostlinami především tím, že poklesne početnost opylovačů a jejich návštěv ve společenstvu. Rostliny generalisté, které mohou být ve společenstvu velmi běžné, mají proto podle autorů vysokou hodnotu pro ochranu dotyčného společenstva, protože zajišťují složitou síť vztahů mezi rostlinami a opylovači.

 

Biella, P., Akter, A., Ollerton, J., Tarrant, S., Janeček, Š., Jersáková, J., Klečka, J. 2019. Experimental loss of generalist plants reveals alterations in plant pollinator interactions and a constrained flexibility of foraging. Scientific Reports 9: 7376.

Kontakt: Paolo Biella (paolo.biella at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.