Jak ptáci reagují na larvy a kukly slunéček?

Většina slunéček se chrání před predátory pomocí chemických látek ze skupiny alkaloidů a pyrazinů. Zároveň s chemickou obranou využívají i varovné aposematické zbarvení, kdy nápadným kontrastem výrazných barev předem varují své predátory. Dávají tím každému najevo, že jsou nejedné, nechutné a toxické. Některá slunéčka jsou natolik jedovatá, že je v zájmu predátorů, aby se je opravdu naučili pečlivě rozeznat. Například sýkora koňadra zřejmě rozeznává varovné zbarvení slunéček i celkový tvar těla dospělců, aby se jim pokud možno vyhnula. Varovné zbarvení mají i larvy a kukly slunéček, které rovněž obsahují toxiny. Jak na ně reagují ptačí predátoři?

Na tuto otázku se zaměřili Muhammad Aslam, Petr Veselý a Oldřich Nedvěd z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR. Studovali reakci tří druhů ptáků na larvy a kukly nepůvodního a toxického slunéčka východního a zjišťovali, zda jejich zbarvení skutečně funguje jako varování, podobně jako v případě dospělců slunéček. Badatelé využili v roli predátorů sýkory koňadry a vrabce polní z volné přírody v okolí Českých Budějovic a pak také kuřata z hospodářského chovu.

Vybraní predátoři se podstatně liší ve své reakci na slunéčka. Sýkory koňadry se obecně útokům na slunéčka důrazně vyhýbají. Oproti tomu vrabci jsou ochotni slunéčka někdy pozřít a mají je na svém jídelníčku. Kuřata z chovu se sice nikdy předtím se slunéčky nesetkala, ale obvykle se řídí výstražnými signály a dávají si na takovou kořist pozor. Experiment ukázal, že jak sýkory koňadry, tak i kuřata se vyhýbají larvám i kuklám slunéček. Kuřata ale na rozdíl od sýkor nejdříve musela získat špatnou zkušenost a naučit se, že jíst larvy a kukly slunéček není dobrý nápad. Vrabci se řídili výstražným zbarvením této kořisti mnohem méně a pozřeli asi třetinu nabídnutých larev a kukel slunéček. Vše nasvědčuje tomu, že jak kukly, tak i larvy slunéček jsou chráněny před predátory velmi podobně jako dospělci slunéček, i když vypadají dost odlišně.

 

Aslam, M., Veselý, P., Nedvěd, O. 2019. Response of passerine birds and chicks to larvae and pupae of ladybirds. Ecological Entomology 44: 792–799.

Kontakt: MSc. Muhammad Aslam (maslam at icp.edu.pk)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.