Jak pestřenky navštěvují květy na středoevropské louce?

Pestřenky, čili pestře zbarvené mouchy z čeledi pestřenkovitých, náležejí k nejhojnějším a také nejvýznamnějším opylovačům. Oproti včelám mají sice pestřenky a další opylovači z dvoukřídlého hmyzu méně pozornosti veřejnosti i vědců, v počtu návštěv květů se jim ale často vyrovnají a v některých typech prostředí, například ve velkých nadmořských výškách, dokonce převládají. Odborníci většinou považují pestřenky za nevybíravé opylovače, ale podle některých studií dávají pestřenky přednost určitým barvám květů a na jejich schopnost konzumovat nektar má vliv tvar květů. V poslední době se pestřenky zkoumají častěji, stále ale víme málo například o tom, jak navštěvují květy v rámci celého společenstva.

Paolo Biella z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými spolupracovníky detailně prostudoval návštěvy květů na středoevropské louce opylovači, které představovalo druhově bohaté společenstvo pestřenek a jejich příbuzných. Výzkum proběhl v létě 2015 v jižních Čechách, na území o rozloze přibližně 2 kilometry čtvereční, které se nachází poblíž Vyšenských kopců, u severního okraje města Český Krumlov. Mezi nejpočetnější druhy kvetoucích rostlin studovaného území náležely chrpa čekánek, svízel povázka, svízel syřišťový, řepík lékařský a mrkev obecná. 

Pozorování ukázala, že se různé druhy pestřenek liší ve stupni specializace na opylované rostliny. Relativní četnost návštěv květů narůstala s výškou opylovaných rostlin. U malých druhů pestřenek také narůstala četnost návštěv s velikostí květenství rostlin. Rovněž vyšlo najevo, že pestřenky dávají přednost květům určité barvy, přičemž se tato barva lišila podle jednotlivých podčeledí pestřenek. Pestřenky podčeledi Eristalinae mají v největší oblibě bílé květy. Pestřenky podčeledi Pipizinae navštěvují hlavně bílé a žluté květy a pestřenky podčeledi Syrphinae na barvu květů až tolik nedají. Pokud jde o pohlaví pestřenek, mezi samci a samicemi prakticky nebyly rozdíly ve specializaci na opylované rostliny ani v relativní četnosti návštěv květů.

Klečka, J., Hadrava, J., Biella, P., Akter, A. 2018. Flower visitation by hoverflies (Diptera: Syrphidae) in a temperate plant-pollinator network. PEERJ 6: e6025. 

Kontakt: Paolo Biella (paolo.biella at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.