Jak jsou rozšíření mravenci v primárním deštném lese na Borneu?

Mravenci představují významnou součást společenstev živočichů, kteří obývají koruny stromů v tropech. Dřívější výzkum v hospodářské krajině tropů ukázal, že mravenci se v korunách stromů vyskytují v nápadném prostorovém uspořádání, kterému odborníci přezdívají „mozaika mravenců“ (anglicky ant mosaic). Tato mozaika vzniká v důsledku tvrdé konkurence mezi dominantními druhy mravenců, kteří si vybojují lokální teritoria, na nichž nesnesou konkurenty. Místa výskytu těchto druhů mravenců se pak navzájem prakticky nepřekrývají a připomínají mozaiku. Až doposud ale nebylo jasné, jestli v takovém prostorovém uspořádání žijí i mravenci v nenarušených primárních tropických deštných lesích, jejichž vnitřní struktura se od hospodářské krajiny tropů velice liší.

Na tuto otázku se rozhodl odpovědět Tom Fayle z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými spolupracovníky. Prozkoumali výskyt mravenců v doposud málo prozkoumaném stromovém patře tropického pralesa, v korunách nejvyšších pralesních velikánů. K tomuto výzkumu si zvolili nížinný prales na severním Borneu, kde se zaměřili na mravence z korun stromů ve výšce přibližně 40 až 60 metrů nad zemí. Mravence přitom lapali do pastí s návnadami, a rovněž je lovili pomocí zaplynování koruny stromu insekticidem.

Fayle s kolegy nakonec potvrdili, že i v nejvyšších korunách stromů primárního tropického deštného lesa se mravenci vyskytují v prostorovém uspořádání „mozaiky mravenců“. V každé koruně zkoumaných tropických stromů žilo společenstvo různých druhů mravenců. Dominantní, převládající druhy mravenců se ale strom od stromu lišily. Vše nasvědčuje tomu, že i v korunách pralesních stromů panuje nelítostná konkurence mezi různými druhy mravenců, kteří si vymezují teritoria.

Yusah, K. M., Foster, W. A., Reynolds, G., Fayle, T. M. 2018. Ant mosaics in Bornean primary rain forest high canopy depend on spatial scale, time of day, and sampling method. PeerJ 6: e4231.

Kontakt: Tom M. Fayle (tmfayle at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.