Jak jsou rozložená společenstva bakterií na povrchu antarktického sněhu?

Kryosféra Země, tedy veškerá plocha, kterou pokrývá voda v pevném skupenství, představuje asi 20 procent povrchu planety. Když se k tomu připočtou území, která každoročně zapadají sněhem, tak je to až kolem 35 procent. To jsou ohromné rozlohy planety, které nabízejí organismům unikátní a dost drsné prostředí. Lidé si dlouho mysleli, že kryosféra, obzvláště v Antarktidě, není příliš obydlená organismy. S rostoucím zájmem o polární prostředí se ale tento pohled mění. V centru pozornosti je hlavně význam a dopad lidských aktivit na společenstva mikroorganismů na sněhu a ledu. 

Marie Šabacká z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a její spolupracovníci prostudovali prostorové rozložení společenstev mikroorganismů na povrchu sněhu v Antarktidě. Zaměřili se přitom na místa zjevně zasažená lidskými aktivitami, která jsou v blízkosti logistických center a také v blízkosti studovaných ploch, které intenzivně navštěvují vědci kvůli výzkumu, od ostrova Signy v Jižních Orknejích, až po Ellsworthovo pohoří v Západní Antarktidě. Během svého výzkumu rovněž zjišťovali, jaká část každého z mikrobiálních společenstev je životaschopná. 

Vědci zjistili, že složení mikrobiálních společenstev mění v souvislosti s geografickou polohou daného místa. Druhová pestrost společenstva přitom klesala u více izolovaných míst dále na jihu. Ve zkoumaných společenstvech převažovaly půdní mikroorganismy, které zřejmě přinesl vítr ze značné vzdálenosti. Autoři studie také prokázali, že v mikrobiálních společenstvech Antarktidy nehraje příliš velkou roli mimobuněčná DNA (anglicky relic DNA). Vzhledem k výsledkům výzkumu doporučují, aby v antarktickém prostředí i na dalších podobných místech byly ve vhodných případech ustanoveny ochranné „no-go“ zóny, a také aby byly vylepšeny doprovodné průzkumy studovaných míst v terénu, stejně jako protokoly pro sterilizaci nástrojů a zařízení používaných při výzkumu, jako například při vrtání ledových jader. 

 

Mallard, L. A., Šabacká, M., Magiopoulos, I., Mowlem, M., Hodson, A., Tranter, M., Siegert, M. J., Pearce, D. A. Spatial Variability of Antarctic Surface Snow Bacterial Communities. Frontiers in Microbiology 10: 461.

 Kontakt: Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. (sabacka.marie at gmail.com)

 


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.