Jak chlad působí na osvědčeného bojovníka proti mšicím, slunéčko pestré?

V boji proti škůdcům můžeme využívat pesticidy, ale jejich aplikace přináší řadu problémů. Anebo můžeme využít biologický boj, buď s patogenem, nebo třeba s dravým hmyzem, který se škůdcem zatočí. Aby byl program biologického boje proti určitému škůdci úspěšný, tak to obvykle vyžaduje produkci příslušného dravého hmyzu ve velkém. Právě dostupnost dostatečně velkého množství takového dravého hmyzu za přijatelnou cenu představuje v podobných případech největší komplikaci. Většina hmyzu, který se využívá k biologickému boji proti škůdcům, nežije příliš dlouho. Proto je obvykle nutné připravit velké množství takového hmyzu krátce před tím, než bude použit jako zbraň v biologickém boji. Další možností je uchovávat dravý hmyz v chladu a tím prodloužit jeho „životnost“. V takovém případě by mohl být dravý hmyz připraven k použití, kdykoliv to bude nutné.

Slunéčko pestré (Hippodamia variegata) je výborným a žravým bojovníkem proti mšicím. Zemědělci tato slunéčka s úspěchem využívají v mnoha částech světa. Oldřich Nedvěd z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR, a jeho spolupracovníci zjišťovali, jak slunéčko pestré snáší uskladnění při nízkých teplotách. Slunéčka vystavili třem různým režimům chladných teplot – stálé teplotě 1 °C, stálé teplotě 6 °C a střídání teplot 12 °C a 0 °C, vždy po 12 hodinách. V těchto teplotách slunéčka testovali po dobu 15, 25, 35, 45 nebo 60 dní a zjišťovali jejich následné přežívání, plodnost a také chuť na mšice. 

Z experimentů vyplynulo, že přežívání dospělých slunéček pestrých s rostoucí dobou uskladnění ve chladu postupně klesá, a to ve všech třech teplotních režimech. Uskladnění v teplotě 6 °C do doby 35 dní a v teplotě 12 °C/ 0 °C do doby 45 dní nemělo žádný výrazný vliv na plodnost slunéček. Delší doby uskladnění ale již jejich plodnost citelně snižovaly. Uskladnění slunéček v teplotě 1 °C výrazně snižovalo jejich plodnost bez ohledu na délku tohoto uskladnění. Vše nasvědčuje tomu, že uskladnění slunéček pestrých při teplotě 6 °C nebo 12 °C/ 0 °C na ně má nejméně nepříznivý vliv a že by mohlo být vhodné pro jejich přípravu k použití v biologickém boji. 

 

Sakaki, S., Jalali, M. A., Kamali, H., Nedvěd, O. 2019. Effect of low-temperature storage on the life history parameters and voracity of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology 116: 10–15.

Kontakt: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (nedved et prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.