Jak by svět mohl zachránit hmyz?

Naše planeta je do značné míry planetou hmyzu, alespoň pokud jde o počet druhů. V poslední době přicházejí zprávy z celého světa, že dochází k poklesu počtu jedinců hmyzu, a tím pádem i k ohrožení jeho diverzity. Velkou pozornost vzbuzuje pokles počtů opylovačů, kteří mají kritický význam pro celou řadu pěstovaných plodin, nezbytných pro naši obživu. Yves Basset z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR, Smithsonian Tropical Research Institute a University of Panama se svým kolegou Gregem P. A. Lamarrem sepsal na toto téma jeden z hlavních komentářů pro nové číslo celosvětově vlivného vědeckého časopisu Science.

Pokles biodiverzity, jehož jsme nyní svědky, je podle nich závažnější pro bezobratlé živočichy, ve srovnání s obratlovci, protože bezobratlí jsou v mnoha případech vysoce specializovaní, ať už jde o potravu anebo o jejich prostředí. Podle autorů je dnes pravděpodobně největší hrozbou jak pro tropický hmyz, tak i pro hmyz mírného pásu, ztráta vhodného prostředí a jeho fragmentace. Týká se to především vzácných, endemických a specializovaných druhů hmyzu. Jejich ubýváním vznikají druhově chudá homogenní společenstva hmyzu, která tvoří druhy odolných generalistů. Za další velmi významnou příčinu poklesu počtu hmyzu Basset s Lamarrem považují masové používaní insekticidů a herbicidů. Právě tyto chemické pesticidy podle nich těsně souvisejí s poklesem počtů hmyzu v mírném pásu a s celosvětovým úbytkem opylovačů. Dalšími nepříznivými faktory jsou globální oteplování spojené s extrémními klimatickými anomáliemi, a také šíření invazních druhů a nových patogenů.

Co je s tím možné dělat? Podle Basseta s Lamarrem bychom se měli snažit co nejvíce rozšířit poznatky o hmyzu, ať už jde o jeho taxonomii, genetiky, ekologii i rozšíření. V ochraně hmyzu bychom měli rozlišovat jednotlivé klíčové druhy hmyzu, které mohou mít různé nároky a mohou odlišně reagovat na hrozby a problémy v dnešním světě. Pro upoutání pozornosti politiků u veřejnosti hrají významnou roli ikonické druhy, jako jsou opylovači, především včely, a motýly. Snahy o ochranu hmyzu by ale podle autorů měly jít mnohem dál za tyto populární druhy. Pokud jde metody v ochraně hmyzu, klíčové je využívání takových postupů v zemědělství a hospodaření v krajině i ve městech, které jsou více vstřícné vůči hmyzu. Velmi důležité je získat přízeň veřejnosti, protože obyvatelé řady zemí mají obecně spíše negativní vztah k hmyzu.

 

Basset, Y., Lamarre, G. P. A. 2019. Toward a world that values insects. Science 364: 1230–1231.

Kontakt: Yves Francois Basset, Ph.D. (bassety at si.edu)

 


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.