Jak běžná je symbióza mravenců a křísů přímo v mraveništi?

Mravenci představují velice zajímavou, ekologicky pestrou a hlavně počtem jedinců velmi významnou skupinu bezobratlých. Mravenci jsou všudypřítomní, ale stěžejní roli hrají především v tropických deštných lesích, kde fungují v potravních sítích jako významní herbivoři, všežravci i predátoři. V pralese často žijí v neobyčejné vysokém počtu, staví ohromná hnízda s mnoha mravenci a mohou obsadit celý strom nebo i kus pralesa. Jedním z klíčových mechanismů, díky nimž jsou mravenci v tropech tak početní, je i jejich schopnost využívat takzvané trofobiotické vztahy s jinými druhy hmyzu. Trofobiózu, čili soužití kvůli potravě, známe i z naší středoevropské zkušenosti. Snad každý už někdy pozoroval mravence, jak pečuje o mšice a bere si za to jejich medovici, tj. sladké výměšky. Medovice často představuje zásadní složku potravy mravenců.

 Některé z trofobióz jsou poněkud skryté před našimi zraky, protože se odehrávají přímo v mraveništích. Na takové trofobiózy se zaměřili Nichola S. Plowman z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a její spolupracovníci, když studovali vztahy mezi stromovými druhy mravenců a křísy v různých nadmořských výškách v oblasti hory Mt. Wilhelm na Papui Nové Guinei. Mimo jiné se jim podařilo pozorovat doposud neznámý vztah mezi mravenci rodu Pseudolasiusa křísy. Dotyčné křísy nebylo možné určit až do druhu, ale pomocí morfologických a molekulárních dat badatelé dospěli k tomu, že jde o křísy z čeledi Flatidae, která náleží do skupiny svítilek (Fulgoromorpha). Vztahy mezi mravenci a křísy byly ve studovaném území relativně vzácné a představovaly pouze 6 procent všech objevených trofobióz. Nejčastěji se vyskytovaly v nadmořských výškách kolem 900 metrů. O vztazích mezi mravenci a křísy toho zatím víme jen málo, takže je bude nutné studovat i v budoucnu.

Klimeš, P., Borovanská, M., Plowman, N. S., Leponce, M. 2018. How common is trophobiosis with hoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) inside ant nests (Hymenoptera: Formicidae)? Novel interactions from New Guinea and a worldwide overview. Myrmecological News 26: 31-45.

Kontakt: MSc. Nichola S. Plowman (nichola.plowman at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.