Jak bakterie v hnízdě ovlivňují úspěch snůšky u ptáků?

Mikroorganismy představují významnou součást prostředí prakticky všude na naší planetě. A ostatní organismy se s nimi musejí nějak vyrovnat. Platí to i pro ptáky, u nichž mikroorganismy podstatně ovlivňují úspěšnost hnízdění. Ptačí vajíčka jsou totiž výtečným prostředím pro růst rozmanitých bakterií. Obsahují velké množství živin a ptáci ještě navíc udržují v hnízdech vyšší teplotu, která je pro řadu mikrobů příznivá. Proto jsou společenstva bakterií v ptačích hnízdech často určující pro osud snesených vajíček. V některých případech kvůli bakteriím dochází k odumření vajíček.

 Sonia M. Rodríguez-Ruano z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a také španělské univerzity v Granadě byla součástí vědeckého týmu, který zjišťoval, jak bakterie v ptačích hnízdech ovlivňují snůšky vajíček. Pomocí mikrobiologických a molekulárních metod porovnávali v rámci vybraných druhů ptáků vztah mezi společenstvy bakterií na skořápkách vajíček a výslednou úspěšností snůšky v hnízdě. Do výzkumu zahrnuli celkem 152 hnízd u 17 druhů ptáků.

Badatelé zjistili, že k neúspěchu snůšky dochází častěji tehdy, když na skořápkách žijí bakterie ve vyšší hustotě. Hustota bakterií osídlujících skořápky byla v tomto případě významnější, než diverzita a druhové složení bakteriálních společenstev. Výsledky výzkumu podporují představu, podle které je pro úspěšnost hnízdění právě hustota bakterií na vajíčkách. Tento vztah byl podobný u různých druhů ptáků. Pro ptáky je tedy důležité bránit své snůšky před bakteriemi pomocí antibakteriálních prostředků, které mají k dispozici.

Peralta-Sánchez, J. M., Martín-Platero, A. M., Wegener-Parfrey, L., Martínez-Bueno, M., Rodríguez-Ruano, S. M., Navas-Molina, J. A., Vázquez-Baeza, Y., Martín-Gálvez, D., Martín-Vivaldi, Ibáñez-Álamo, J. D., Knight, R., Soler, J. J. 2018. Bacterial density rather than diversity correlates with hatching success across different avian species. FEMS Microbiology Ecology 94: fiy022.

Kontakt: Sonia M. Rodríguez-Ruano, PhD (srodriguezruano at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.