Jací mikrobi žijí v sekretu uropygiální mazové žlázy dudků?

Prakticky všichni živočichové hostí ve svých tělech společenstva mikroorganismů, s nimiž mají přátelské a často velmi těsné a složité vztahy. Pro pochopení ekologie a evolučních vztahů organismů je pro důležité znát jejich symbiotické mikroorganismy, zejména jejich klíčové zástupce a funkce v organismu, jejich životní cykly a také to, jak jsou mikroorganismy v těle ovlivňovány okolním prostředím. Takový výzkum se odehrává především na společenstvech mikrobů savců, u jiných skupin živočichů toho víme méně. 

Sonia M. Rodríguez-Ruano z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a také španělské Univerzity v Granadě byla součástí vědeckého týmu, který prozkoumal společenstva mikroorganismů v uropygiální žláze dudků. Uropygiální, čili kostrční žláza, která se nachází v blízkosti spodního konce páteře, je jedinou mazovou žlázou na těle ptáků. Ptáci obvykle používají výměšky uropygiální žlázy k údržbě peří. Sekret uropygiální žlázy u zástupců dvou blízce příbuzných čeledí dudkovitých a dudkovcovitých má ale specifické vlastnosti. Je nápadný tmavým zbarvením a pronikavým zápachem. Podle všeho je součástí obranné strategie proti dravcům a také má antimikrobiální účinky, které dudci využívají během hnízdění.

Badatelé odebrali vzorky výměšků uropygiální žlázy volně žijících dudků i dudků v zajetí. Šlo o ptáky různého pohlaví, věku a reprodukční role. Společenstva mikrobů v těchto výměšcích zkoumali pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR), fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a čtení sekvencí pyrosekvenováním. Výsledky ukazují, že během hnízdního období mají všichni ptáci v uropygiální žláze složitá bakteriální společenstva. Tmavě zbarvené sekrety hnízdících ptáků ale obsahují mikroby ve vyšší hustotě, nežli světlejší sekrety ptáků mimo hnízdní sezónu. Výhradně ve tmavém sekretu se vyskytují bakterie produkující antimikrobiální látky, které se podílejí na ochraně potomstva před infekcemi.

Rodríguez-Ruano, S. M., Martín-Vivaldi, M., Peralta-Sánchez, J. M., García-Martín, A. B., Martínez-García, Á., Soler, J. J., Valdivia, E., Martínez-Bueno, M. 2018. Seasonal and Sexual Differences in the Microbiota of the Hoopoe Uropygial Secretion. Genes 9: 407.

Kontakt: Sonia M. Rodríguez-Ruano, PhD (srodriguezruano at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.