Invazní šakali se rozmnožují už i v České republice

Šakal obecný (Canis aureus, anglicky golden jackal) je psovitá šelma žijící v malých rodinných smečkách. Jsou to převážně noční zvířata, která ráda obývají travnaté louky s křovím a dostatkem úkrytů, nejčastěji kolem řek a jezer, nebo ve vlhkých údolích. Šakali sežerou prakticky úplně všechno, co má vhodnou velikost, od hmyzu a rostlinné stravy, až po menší savce. Jejich jídelníček je velmi podobný jídelníčku lišek, které jsou největšími konkurenty šakalů. V potravě také soupeří s vlky, kočkami bažinnými a stepními.

Do Evropy se tito šakali dostali zřejmě z Indie, asi před 20 tisíci let, tedy na sklonku nejmladší doby ledové. Dnes šakali obecní obývají velmi rozsáhlý areál, který je jedním z největších mezi psovitými šelmami. Je možné se s nimi setkat od jihovýchodní Asie, kde žijí v Thajsku, Vietnamu, Laosu a Kambodži, až po jižní, jihovýchodní a nově rovněž střední Evropu. Stále se šíří, zřejmě v důsledku globálního oteplování a díky lidské činnosti. Vyhovuje jim současných charakter krajiny a také nejsou tolik konfrontováni s vlky, neboť byli leckde v Evropě vybiti. 

Šakali se nedávno nastěhovali i do České republiky. První potvrzený šakal se u nás objevil v roce 2006. Z roku 2015 pochází první fotografie šakala z našeho území a také první zvukový záznam vytí šakala. Miloslav Jirků a Jan Robovský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jejich spolupracovníci nedávno jako první pořídili přímé důkazy o rozmnožování šakalů na našem území. Podařilo se jim šakaly při rozmnožování pozorovat a také vyfotografovat. Díky tomu se posunula hranice známého areálu, v němž se šakali rozmnožují, o více než 300 kilometrů severozápadním směrem. To je vzdálenost od doposud nejzazšího známého místa rozmnožování šakalů, které leží v Panonské pánvi. 

Jirků, M., Dostál, D., Robovský, J., Šálek, M. 2018. Reproduction of the golden jackal (Canis aureus) outside current resident breeding populations in Europe: evidence from the Czech Republic. Mammalia 82: 592–595.

Kontakt: Mgr. Miloslav Jirků, Ph. D. (miloslav.jirku at seznam.cz), RNDr. Jan Robovský, Ph.D. (JRobovsky at seznam.cz)

 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.