Fungující hospodářství představují celoroční útočiště pro ptáky

Během posledních desetiletí došlo ke značnému poklesu počtu ptáků, kteří žijí v zemědělské krajině. Ve snaze zastavit tento dramatický pokles byla přijata rozmanitá opatření k jejich ochraně. Postupně se ale ukázalo, že účinnost těchto opatření je jenom omezená, hlavně kvůli nedostatečnému určení míst, která jsou pro tyto ptáky klíčová při jejich hnízdění a přezimování. Proto je pro úspěšnou ochranu ptáků v zemědělské krajině zásadní taková místa vytipovat a pochopit sezónní změny v druhové pestrosti a početnosti ptáků, k nimž na těchto místech dochází. Mezi místa vhodná pro ptáky v zemědělské krajině náležejí i hospodářské statky.

Miroslav Bažant z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho kolegové zkoumali vliv hospodaření na statcích na diverzitu ptáků ze zemědělské krajiny v České republice, včetně druhů z Červeného seznamu. Během výzkumu zhodnotili diverzitu přezimujících a hnízdících druhů ptáků na více než 200 lokalitách. Sledovali přitom rozdíly společenstev ptáků na třech různých typech statků a ve volné zemědělské krajině, změny v nárocích na prostředí mezi zimou a jarem u jednotlivých druhů ptáků, a také vliv uspořádání krajiny, ruderální vegetace a nadmořské výšky na společenstva ptáků.

Výzkum dovedl autory k závěru, že největší počet druhů ptáků zemědělské krajiny hostí statky zaměřené na hospodářská zvířata. Naopak nejméně jich žije ve volné zemědělské krajině. Ve volné krajině a na opuštěných farmách je také největší úbytek druhů ptáků během zimy. Různí ptáci preferují různá prostředí, ale v zimě jich nejvíce vyhledává statky s hospodářskými zvířaty. Počet druhů ptáků klesal s nadmořskou výškou a stoupal s přítomností ruderální vegetace. Nejvyšší počet ptáků zemědělské krajiny se vyskytuje na fungujících statcích s hospodářskými zvířaty, které si tím pádem zaslouží pozornost ochrany přírody.

Šálek, M., Bažant, M., Żmihorski, M. 2018. Active farmsteads are year‐round strongholds for farmland birds. Journal of Applied Ecology 55: 1908–1918.

Kontakt: Mgr. Miroslav Bažant (bazant at birdlife.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.