Export mRNA u parazitického výtrusovce Toxoplasma gondii

Jednobuněční paraziti ze skupiny výtrusovců (Apicomplexa) jsou původci obávaných infekcí u lidí i dalších živočichů. Kromě notoricky známých zimniček, které mají na svědomí malárii, náleží mezi významné patogeny ohrožující lidské zdraví i toxoplazmy (Toxoplasma gondii). Navzdory nebezpečnosti těchto infekcí doposud nemáme k dispozici vakcíny, které by poskytovaly ochranu před výtrusovci. Lékaři proto spoléhají na léky, s nimiž se snaží alespoň zmírnit průběh těchto onemocnění. Stávající prostředky nejsou ideální a u výtrusovců se proti nim navíc rychle rozvíjejí rezistence. Proto je v současné době velká poptávka po nových typech léčiv, která by bylo možné použít proti těmto infekcím.

Z toho důvodu je nutné co nejlépe porozumět biologii parazitů, jejich životnímu cyklu i molekulárním mechanismům uvnitř jejich buňky. Pokud narazíme na slabá místa, tak bychom je mohli využít k vývoji nových léků. Jedním z takových slibných mechanismů je regulace exprese genů během životního cyklu parazitů. Úzce souvisí s nebezpečností parazitů, s jejich schopnostmi uniknout bdělému imunitnímu systému i s rezistencí proti používaným lékům. Velmi významnou roli v regulaci exprese přitom hraje transport mRNA z buněčného jádra do prostoru buňky, kde se podle informace obsažené v mRNA vyrábějí proteiny.

U výtrusovců zatím detailně neznáme mechanismy regulace exportu mRNA z buněčné jádra. Alejandro Cabezas-Cruz z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými spolupracovníky zpracoval přehled dosavadních poznatků o této problematice. Svou pozornost soustředili na strukturální a funkční rozdíly v regulaci exportu mRNA mezi výtrusovci a ostatními eukaryotickými organismy. K jejich výzkumu podle autorů studie velmi dobře poslouží genomový editor CRISPR/Cas9. Právě rozdíly mezi výtrusovci a ostatními eukaryoty jsou extrémně důležité. Můžeme na ne totiž zacílit případná léčiva, aniž bychom zasáhli pacienta.

Ávila, A. R., Cabezas-Cruz, A., Gissot, M. 2018. mRNA export in the apicomplexan parasite Toxoplasma gondii: emerging divergent components of a crucial pathway. Parasites & Vectors 11: 62.

Kontakt: MVDr. Alejandro Cabezas-Cruz (alejandrocabezascruz at yahoo.es)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.