Evoluční buněčná biologie mitochondriálního komplexu MICOS z pohledu parazita

V poslední době se rozvíjí evoluční buněčná biologie, která se věnuje zkoumání biologie buněk a buněčných struktur s ohledem na evoluční historii, fylogenetické vztahy a diverzitu eukaryot. Hassan Hashimi z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se ve své nové studii zaměřil na využití pozoruhodného modelového organismu trypanosomy spavičné (Trypanosoma brucei) pro výzkum evoluční buněčné biologie starobylého multiproteinového mitochondriálního komplexu MICOS (mitochondrial contact site and cristae organization system). 

Když vyšlo najevo, že trypanosoma spavičná je původcem obávané africké lidské spavé nemoci a zároveň podobné spavé nemoci Nagana, která se vyskytuje u dobytka, tak se tento prvok přenášený mouchou tse-tse se stal objektem horlivého výzkumu řady badatelských týmů. Trypanosoma náleží do skupiny bičivek, která je blízce příbuzná krásnoočkům, s nimiž se společně řadí do eukaryotní říše Excavata. Vzhledem ke své fylogenetické pozici jsou trypanosomy poměrně evolučně vzdálené do dosavadních modelových organismů. Díky intenzivnímu výzkumu a rozvoji genetických a molekulárních metod badatelé nashromáždili o trypanosomách mnoho detailních poznatků. To vše dohromady doslova předurčuje trypanosomy, aby se staly atraktivním modelovým organismem, s jehož pomocí je možné řešit řadu palčivých otázek soudobé genetiky, molekulární biologie i buněčné biologie eukaryot. 

Multiproteinový komplex MICOS je zodpovědný za tvorbu a udržování struktur mitochondriálních krist, zvaných „crista junction“. Kristy jsou nápadné záhyby vnitřní membrány mitochondrií, buněčných organel symbiotického původu, jejichž účelem je buněčné „dýchání“ a výroba energetických molekul ATP. „Crista junction“ jsou úzké tubulární struktury, které spojují kristy s nedalekou vnitřní membránou mitochondrie. Studium evoluční buněčné biologie multiproteinového komplexu MICOS u trypanosomy by podle Hashimiho mělo významně přispět k porozumění role struktur „crista junction“ v původu a evoluci architektury mitochondrií.

  

Hashimi, H. 2019. A parasite's take on the evolutionary cell biology of MICOS. PLoS Pathogens 15: e1008166.

 Kontakt: doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (hassan at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.