Evoluce píďalek rodu Eois z jihoamerických And

Píďalky rodu Eois na první pohled nepatří k těm nejhezčím motýlům, i když mají své kouzlo. Přesto ale jde o jedny z nejvíce studovaných tropických můr na světě. Jsou těsně spjaté se svými hostitelskými rostlinami pepřovníky (Piper) a dalšími příbuznými rostlinami. Píďalky inspirovaly mnoho vědeckých studií o jejich životních cyklech, fylogenezi a evoluční biologii. Teď se k nim připojila i nová studie, na které se podílel Carlo Lutz Seifert z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR.

Badatelé zpracovali fylogenetickou analýzu 221 druhů píďalek rodu Eois, kterou založili na sekvencích mitochondriálního genu COI a jaderného genu Ef1-alpha. Výsledky analýzy potvrzují, že k rozrůznění základních skupin v rámci rodu Eois došlo během třetihor v období miocénu. Od té doby probíhala intenzivní evoluce rodu a vznikání nových druhů, které se zpomalilo až v období pleistocénu. V jižní Americe velmi pravděpodobně pohánělo evoluci těchto můr vrásnění And.

Fylogenetická analýza a spolu s ní i rozšířená databáze vztahů píďalek a jejich hostitelských rostlin rovněž potvrdila, že housenky těchto píďalek několikrát nezávisle přešly z pepřovníků (Piper) na jiné hostitelské rostliny. Několikrát přešly na pepřince (Peperomia), které jsou pepřovníkům velmi blízce příbuzné, takže to bylo relativně snadné. V dalších případech šlo vždy o jednotlivé změny hostitelských rostlin, které jsou vůči pepřovníkům méně příbuzné.

Strutzenberger, P., Brehm, G., Gottsberger, B., Bodner, F., Seifert, C. L., Fiedler, K. 2017. Diversification rates, host plant shifts and an updated molecular phylogeny of Andean Eois moths (Lepidoptera: Geometridae). PLoS ONE 12: e0188430.

Kontakt: MSc. Carlo Lutz Seifert (carl.seifert at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.