Endemismus a diverzita trypanosom hmyzu na Papui-Nové Guinei

Odborníky celého světa již dlouho fascinuje extrémní biologická diverzita nejrůznějších skupin organismů v oblasti Oceánie, která zahrnuje přes 20 tisíc tichomořských ostrovů různých velikostí. Výzkum ekologie a evoluce zdejších organismů ale nepokrývá rovnoměrně všechny taxonomické skupiny. Některé typy organismů zůstávají stranou pozornosti. Týká se to i parazitických prvoků Oceánie, jimiž se doposud nezabývala žádná molekulárně fylogenetická analýza, co by zjišťovala jejich vzájemné evoluční vztahy a také vztahy k jejich hostitelům. 

Julius Lukeš z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl součástí mezinárodního badatelského týmu, který pátral v plošticích chycených na Papui-Nové Guineji po trypanosomách (Trypanosomatida), což jsou parazitičtí prvoci ze skupiny bičivek, které náleží mezi eukaryoty říše Excavata. Právě ploštice jsou častými hostiteli trypanosom. Je to vůbec poprvé, kdy někdo prozkoumal diverzitu těchto bičíkovců z hmyzu v oblasti na východ od významné biogeografické hranice Wallaceovy linie, která se táhne mezi ostrovy Bali a Lombok a mezi Filipínami a Molukami. Na osmi různých lokalitách nasbírali 907 ploštic 138 různých druhů. 135 jedinců ploštic, tj. 15% bylo infikováno alespoň jedním druhem trypanosom. 

Výzkum ukázal, že vysoká diverzita hostitelů, tedy ploštic, souvisí s vysokou diverzitou trypanosom. Mezi nalezenými trypanosomami badatelé identifikovali celkem 46 různých typů (TU, Typing Units) trypanosom. Z nich pouze osm bylo doposud nalezeno na jiných místech světa. Ze 36 endemických typů trypanosom se asi třetina vyskytovala u hostitelů s velkým rozšířením, zatímco dvě třetiny endemických typů se vyskytovaly u endemických či subendemických ploštic. Autoři studie rovněž odhalili nové typy trypanosom z podčeledí Leishmaniinae a Strigomonadinae, které by mohly reprezentovat nové rody. Z výsledků analýz také vyplývá, že mezi plošticemi a trypanosomami na Papui zřejmě dochází k intenzivní koevoluci typické pro hostitele a parazity. 

 

Králová, J., Grybchuk-Ieremenko, A., Votýpka, J., Novotný, V., Kment, P., Lukeš, J., Yurchenko, V., Kostygov, A. Y. 2019. Insect trypanosomatids in Papua New Guinea: high endemism and diversity. International Journal for Parasitology 49: 1075–1086.

 Kontakt: Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (jula at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.