Elektrické stožáry nabízejí útočiště pro volně žijící zvířata

Elektrické stožáry propojené vodiči pro přenos vysokého napětí, jsou běžným prvkem    elektrifikovaných oblastí zemského povrchu. Tyto liniové stavby jsou často spojeny s úhynem ptáků v důsledku kolizí nebo úrazu elektrickým proudem a jsou tak považovány za ekologicky škodlivé. Přesto se zdá, že mohou mít i pozitivní efekt při ochraně drobnější fauny žijící ve vegetaci pod sloupy,  jak bylo zjištěno na příkladu drobných zemních savců. O výsledcích zajímavé studie (Šálek et al. 2020) referuje Richard Kemeny ve Frontiers in Ecology and the Environment.

 

Šálek, M., Václav, R., Sedláček, F. (2020). Uncropped habitats under power pylons are overlooked refuges for small mammals in agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems & Environment, 290, 106777. https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.106777

 Kemeny, R. (2020). Electricity pylons offer refuge for wildlife. Frontiers in Ecology and the Environment, 18 (1).
O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.