Coleyova imunoterapie v boji proti rakovině

Rakovina je i v dnešní době velmi silným soupeřem. V boji s nádory proto musíme využívat všechny možné postupy, které přinášejí prospěch pacientům. Jeden z velmi slibných přístupů představují imunoterapie, tedy léčebné postupy v onkologii, které zahrnují posílení vlastní imunity pacienta a její nasměrování proti nádoru. Imunoterapie se využívají v léčbě rakoviny již déle než století. Od prvních pokusů s aktivováním imunitního systému pomocí bakterií se tyto postupy propracovaly až vysoce sofistikované a cílené léčbě monoklonálními protilátkami. Významným průkopníkem imunoterapie byl americký lékař a odborník na rakovinu William Coley (1862–1936), který stimuloval imunitu pacienta vstřikováním oslabených patogenních bakterií, takzvaných Coleyho toxinů, přímo do nádoru. 

Na Coleyho výzkum ve svém review navazuje se svými spolupracovníky Ondřej Uher z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a National Institutes of Health v americké Bethesdě. Imunitní systém je podle nich zásadní, nejvíce komplexní a také nejvíce efektivní nástroj, který má lidské tělo k dispozici pro boj s rakovinou. Soudobé imunoterapie v onkologii se obvykle soustředí na aktivaci adaptivní, čili získané imunity, která zahrnuje specifické T lymfocyty a B lymfocyty. Zároveň ale opomíjejí přirozenou neboli vrozenou imunitu, která by se rovněž mohla podílet na boji s nádorem. 

Autoři review jsou přesvědčeni, že efektivní imunoterapie v léčbě rakoviny vyžaduje aktivaci obou těchto součástí imunitního systému, tedy adaptivní i přirozené imunity. Proto navrhují využívat imunoterapii, která zahrnuje počáteční útok přirozené imunity pacienta, po němž by nastoupila adaptivní imunita. Taková imunoterapie s komplexní aktivací imunitního systému by se mohla úspěšně uplatnit v léčbě pacientů s neoperovatelnými nádory nebo by také mohla přispět k podstatnému zmenšení nádoru před jeho operací. Ještě větší přínos by taková imunoterapie mohla mít v tom, že by vlastně imunizovala pacienta a zasáhla by tím nejen proti primárnímu nádoru, ale i proti mestastázám, a také by efektivně bránila návratu léčeného nádoru. Tuto imunoterapii by rovněž bylo možné kombinovat s dalšími typy léčby, jako je chemoterapie nebo radioterapie. Badatelé věří, že díky uvedeným přednostem je imunoterapie s komplexní aktivací imunitního systému vynikajícím kandidátem pro účinnou léčbu širokého spektra nádorů.

  

Uher, O., Caisová, V., Hansen, P., Kopecký, J., Chmelař, J., Zhuang, Z., Ženka, J., Pacák, K. 2019. Coley’s immunotherapy revived: Innate immunity as a link in priming cancer cells for an attack by adaptive immunity. Seminars in Oncology 46: 385–392.

Kontakt: Mgr. Ondřej Uher (uheron00 at prf.jcu.cz).

Coley’s immunotherapy revived: Innate immunity as a link in priming cancer cells for an attack by adaptive immunity


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.