Co způsobuje problematické zrání vajíček starších samic?

V pohlavním rozmnožování hraje velice významnou roli zrání pohlavních buněk. Pokud jde o samičí pohlavní buňky, lidské, ale také například myší oocyty, tak jsou tyto buňky citlivé ke stárnutí, kvůli chybám při rozcházení chromozomů během dělení buněk. K takzvané aneuploidii, čili k situaci, kdy nějaký chromozom schází nebo naopak přebývá, dochází s vyšší pravděpodobností u starších žen nebo samic myší. Například u žen ve věku 20 let se aneuploidie vyskytuje asi u 2 procent oocytů. U žen ve věku 35 let to je ale až 35 procent. Podobná čísla platí pro samice myší ve věku 3 měsíců, v porovnání se samicemi ve věku 12 měsíců. Zatím není jasné, proč je zrání samičích oocytů tak náchylné na vyšší věk samic.

Alexander Bruce a Lenka Gahurová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s dalšími spolupracovníky studovali průběh buněčného dělení během zrání oocytů u samic myší, vzhledem k jejich věku. Porovnávali přitom průběh klíčových procesů během tohoto zrání u samic myší ve veku 2 měsíců a 12 měsíců. 

Badatelé během svého výzkumu zjistili, že u starších samic myší dochází k chybnému načasování buněčného dělení během zrání oocytů. Vše nasvědčuje tomu, že oocyty starších samic dozrávají rychleji během fáze I. meiózy. U starších samic také dochází k rychlému rozkladu struktur obalu buněčného jádra a probíhá u nich vyšší aktivita regulačních faktorů urychlujících zrání vajíček. Právě vyšší aktivita těchto faktorů ovlivňuje celou řadu procesů souvisejících se zráním vajíček a může významně přispívat ke vzniku chromozomálních chyb ve fázi I. meiózy.

Končická, M., Tetková, A., Jansová, D., Del Llano, E., Gahurová, L., Kračmarová, J., Prokešová, Š., Mašek, T., Pospíšek, M., Bruce, A. W., Kubelka, M., Susor, A. 2018. Increased Expression of Maturation Promoting Factor Components Speeds Up Meiosis in Oocytes from Aged Females. International Journal of Molecular Sciences 9: 2841.

Kontakt: Alexander W. Bruce Ph.D. (awbruce at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.