Co žije v trávicí soustavě novoguinejských pěvců?

Těla živočichů jsou doslova prolezlá ohromným množstvím mikrobiálních symbiontů. Zřejmě nejvýznamnější a nejvíce rozmanitá jsou mikrobiální společenstva trávicí soustavy. V těle plní významné funkce, včetně podpory příjmu živin, rozkládání makromolekul, syntézy vitamínů, detoxifikace a také obrany proti infekcím. Navzdory velkému významu mikrobioty trávicí soustavy a řadě vědeckých studií na toto téma zůstává naše poznání složení a role zmíněných společenstev omezeno na relativně málo taxonomických skupin živočichů. Jde především o savce, hmyz a hospodářské živočichy. Například o ptácích v tomto směru mnoho nevíme, především pokud jde o volně žijící ptáky. 

Kateřina Sam z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR se svými kolegy prozkoumala společenstva mikroorganismů jednotlivých součástí trávicího traktu celkem 9 novoguinejských pěvců. Do svého výzkumu zahrnuli hmyzožravé pěvce pištce pralesního, kosovce šoupálčího, pávíka černého, střízlíkovce horského a střízlíkovce většího, společně se všežravými pěvci medáčkem žlutolícím, sýkorčíkem černým, sýkorčíkem vějířovým a tenkozobkou šedohlavou. Mikroby v trávicí soustavě identifikovali pomocí čtení sekvencí genu pro 16S rRNA. 

Studovaní novoguinejští pěvci mají v trávicí soustavě převážně bakterie z linií Firmicutes a Proteobacteria. Badatelé nalezli společenstva mikrobů specifická pro ptáky, a také zjistili, že společenstva mikrobů z jednotlivých částí trávicího traktu napříč druhy jsou si poměrně podobná.  Společenstva mikrobů všežravých pěvců byla rozmanitější než u hmyzožravých pěvců. Výsledky studie ukazují, že společenstva mikrobů v trávicí soustavě novoguinejských ptáků jsou do značné míry druhově specifická a jsou přinejmenším z části utvářená potravou ptáků. 

Bodawatta, K. H., Sam, K., Jønsson, K. A., Poulsen, M. 2018. Comparative Analyses of the Digestive Tract Microbiota of New Guinean Passerine Birds. Frontiers in Microbiology online 10. 8. 2018.

 Kontakt: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. (katerina.sam.cz at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.