Co ovlivňuje načasování první menstruace?

První menstruace je významnou událostí v životě ženy, která představuje začátek její reprodukční kariéry. Na rozdíl od postupného vývoje ostatních znaků puberty je první menstruace jednorázovou událostí. Během minulého století došlo po celém světě ke snížení věku první menstruace. Odborníci navrhli celou řadu možných vysvětlení tohoto jevu. Nepochybně se na něm podílejí genetické vlohy, významnou roli však hrají i rozmanité sociálně-ekonomické faktory, včetně výkonu ekonomiky, příjmy rodiny, vzdělání rodičů či sourozenců, velikost domácnosti nebo třeba působení určitých chemických látek v životním prostředí. Dosavadní výzkum načasování první menstruace žen se soustředil převážně na jednotlivé země, oblasti, nebo etnické skupiny. 

Ve snaze zaplnit mezery v poznání tohoto fenoménu Gabriel Šaffa z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, spolu se svými spolupracovníky ze Slovenska, Polska a Spojených států, prostudoval načasování první menstruace v globálním měřítku. Tým zpracoval data o načasování první menstruace z celkem 89 zemí světa, spolu s 21 demografickými a sociálně-ekonomickými ukazateli a údaji o výživě a vzdělání, o nichž se předpokládá, že ovlivňují věk první menstruace. 

Výsledky analýz ukázaly, že je to zejména míra plodnosti a úmrtnosti, co má v jednotlivých zemích zásadní vliv na načasování první menstruace. Ostatní zkoumané faktory vysvětlují rozdíly mezi zeměmi daleko méně. Nástup menstruace žen je opožděný tam, kde panuje vysoká míra úmrtnosti i plodnosti zároveň. V těchto zemích je podle autorů obvykle horší kvalita životního prostředí. Autoři studie zdůrazňují, že pro pochopení celého fenoménu je nutné brát v úvahu faktory, které mají vliv na životní historii jednotlivců, tak faktory, které působí na populaci jako celek.

 

Šaffa, G., Kubická, A. M., Hromada, M., Kramer, K. L. (2019). Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PLoS ONE 14: e0215462

Kontakt: Mgr. Gabriel Šaffa (gabriel.saffa at azet.sk)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.