Chroakolemma je nová sinice z krust v mexických pustinách

V systematice sinic náleží k těm nejvíce problematickým skupinám vláknité sinice z okruhu čeledi Leptolyngbyaceae, která se řadí do linie řádu Synechococcales. Důvodem je především to, že sinice v této skupině jsou morfologicky jednoduché a zároveň velice podobné. Vědci se proto spoléhají především na sekvence nukleových kyselin, které pak při sestavování fylogenetických vztahů doplňují morfologickými a ekologickými informacemi.

Jeffrey R. Johansen, který působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a také na americké Univerzitě Johna Carolla v Ohiu, se svými spolupracovníky před časem izoloval vláknité sinice z okruhu čeledi Leptolyngbyaceae, pocházející z polopouští centrálního Mexika, kde rostou ve společenstvech půdních krust. Badatelé sinice získali ze dvou lokalit – z údolí Valle del Mezquital v mexickém státě Hidalgo, poblíž Actopanu, a z kráterového jezírka u San Luis Atexcac ve státě Puebla. Obě lokality se nacházejí na jižním okraji Čivavské pouště a jsou porostlé suchomilnou vegetací.

Johansen a jeho kolegové na základě sekvencí nukleových kyselin, morfologických a také ekologických znaků nalezených sinic popsali nový rod vláknitých sinic. Obsahuje dva druhy, Chroakolemma opaca a Chroakolemma pellucida. Výsledky analýz rovněž ukazují, že by k nim mohl patřit ještě třetí druh, Chroakolemma edaphica. Ten je v současné době popsaný z půd v Rusku jako Leptolyngbya edaphica. Sdílí ale se sinicemi z nového rodu Chroakolemma řadu morfologických podobností. 

Becerra-Absalón, I., Johansen, J. R., Muñoz-Martín, M., Montejano, G. 2018. Chroakolemma gen. nov. (Leptolyngbyaceae, Cyanobacteria) from soil biocrusts in the semi-desert Central Region of Mexico. Phytotaxa 367: 201–2018.

Jeffrey R. Johansen, Ph.D. (johansen at jcu.cz)O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.