Biodiverzita vnitrozemských vod Antarktidy

Antarktida pro nás stále představuje velmi vzdálený a cizí svět. Týká se to i vnitrozemských vod Antarktidy, které vědci zkoumají zatím jen o něco déle než století. Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými spolupracovníky sestavil aktuální přehled poznatků o biodiverzitě vod v tomto extrémním prostředí. 

Biodiverzita vnitrozemských vod v Antarktidě je pro většinu skupin organismů velmi ochuzená oproti společenstvům vod v ostatních klimatických zónách. V Antarktidě navíc jejich biodiverzita postupně klesá, směrem od Antarktického poloostrova, přes pobřežní oázy, až po kontinentální antarktické pouště. Vzhledem k tomu, že mnoho skupin organismů nezvládlo kolonizovat anebo přežít v prostředí Antarktidy, tak tam v řadě potravních sítí převládají pouze mikroorganismy. Pokud jde o rizika pro biodiverzitu zdejších vod, v současné době ji nejvíce ohrožují invazní druhy, které pocházejí z jiných kontinentů nebo i z jiných částí Antarktidy. 

Biodiverzitu vnitrozemských vod Antarktidy zkoumají odborníci již od dob prvních expedic do nitra tohoto zmrzlého kontinentu. Naše vědomosti ale v tomto směru zůstávají stále dost neúplné, ať už jde o geografické rozšíření druhů, nebo jejich taxonomii. Nejvíce kompletní informace o biodiverzitě těchto biotopů v Antarktidě pocházejí ze tří oblastí: přímořské oblasti Antartického poloostrova, pobřežních oáz Východní Antarktidy a z oblasti Suchých údolí McMurdo. Ve vnitrozemských vodách Antarktidy se vyskytují druhy či kmeny organismů, které se nevyskytují nikde jinde. Dříve se přitom uvádělo, že se zde vyskytuje jenom málo pro Antarktidu endemických druhů. Důkladné poznání původu a současného rozšíření biodiverzity vnitrozemských vod Antarktidy je velmi důležité pro vznikající management ochrany zdejšího prostředí, obzvláště kvůli probíhajícím klimatickým změnám.

 

Hawes, I., Jungblut, A. D., Elster, J., Van de Vijver, B., Mikucki, J. 2019. Inland aquatic biodiversity in Antarctica. Antarctic Environments Portal online 21. 8. 2019.

Kontakt: doc. Ing. Josef Elster CSc. (jelster at butbn.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.