Biodiverzita a vztah parazitů s hostiteli u rybomorek rodu Sphaerospora

Rybomorky, odborně skupina Myxozoa, jsou podivuhodní parazitičtí žahavci, do kterých by to na první pohled řekl jen málokdo. Žijí převážně ve vodním prostředí, kde jako hostitele střídají bezobratlé živočichy a obratlovce. Rybomorky z linie rodu Sphaerospora obvykle napadají močovou soustavu mořských a sladkovodních ryb, a také obojživelníků. Tyto rybomorky jsou výjimečné například tím, že mají extrémně dlouhé a unikátní inzerce sekvencí v genech pro 18S a 28S ribozomální RNA.

Ivan Fiala z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho kolegové prozkoumali velké množství ledvin ryb, v nichž hledali zástupce rybomorek rodu Sphaerospora. Studovali celkem 549 ryb ze 28 druhů, převážně ze sladkovodních stanovišť v České republice. Rybomorky zkoumali pomocí mikroskopických pozorování, a také čtení sekvencí jejich DNA. Získaná data poté zpracovali ve fylogenetických analýzách.

Během výzkumu se jim podařilo jako prvním přečíst sekvence genů pro 18S rRNA u 17 druhů, čímž téměř zdvojnásobili počet druhů rybomorek rodu Sphaerosporas tímto přečteným genem. Rovněž popsali 8 nových druhů rodu Sphaerosporapro vědu. Výsledky fylogenetických analýz ukazují, že evoluční vztahy mezi těmito rybomorkami odpovídají hostitelům a typům prostředí, ale nikoliv geografii. Studie podstatně rozšiřuje naše znalosti o rybomorkách rodu Sphaerosporaa jejich evoluční historii. Velká rozrůzněnost těchto rybomorek u ryb z řádu máloostných je podle všeho výsledkem koevoluce s těmito hostiteli, kteří sami o sobě během historie prožili intenzivní rozrůzňování. 

Patra, S., Bartošová-Sojková, P., Pecková, H., Fiala, I., Eszterbauer, E., Holzer, A. S. 2018. Biodiversity and host-parasite cophylogeny of Sphaerospora (sensu stricto) (Cnidaria: Myxozoa). Parasites & Vectors 11: 347.

Kontakt: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. (fiala at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.