Povídání s absolventem - Virolog ve skafandru

V tomto díle se představil RNDr. Martin Palus, Ph.D., který hovořil o životě virologa.

Více