Povídání s absolventkou - Led a sníh nejsou bez života

Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. hovoří nejen o svých výzkumech za polárním kruhem.

Více