Determinační kurz sinic a řas

Společně s Botanickým ústavem AVČR pořádáme specilizovaný kurz pro vyučující, který je zaměřený na praktickou determinaci sinic a řas.

Cílem semináře je získání teoretických, ale především praktických znalostí v oblasti determinace sladkovodních sinic a řas, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích.

  • termín konání: 13. a 14. dubna 2019
  • předpokládaná kapacita semináře: 18 účastníků
  • hodinová dotace: 17 vyučovacích hodin
  • místo konání: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • účastnický poplatek: 550 Kč  (z poplatku hrazeny studijní materiály, občerstvení a odměna pro lektory)
  • náplň semináře: determinační znaky sinic a řas (přednáška, 3 hodiny), terénní exkurze (4 hodiny),        determinace sinic a řas v odebraných vzorcích (praktická část, 5 hodin), skupinový projekt (praktická část s diskuzí, 4 hodiny), závěrečná diskuze (1 hodina)

Seminář je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. 28554/2017-1-1050) ​

Na seminář se můžete přihlásit zde.O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.