Představujeme Skupinu funkční ekologie

Skupina funkční ekologie na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích se zabývá mechanismy fungování rostlinných, především lučních, společenstev.  Zajímají nás nejen vztahy mezi rostlinami samými a jejich vztah k podmínkám prostředí, ale také vztahy rostlin k dalším složkám ekosystému např. herbivorům, mravencům či mykorhizním houbám. Máme tři hlavní podskupiny, a to „diverzitní“ (Jan Šuspa Lepš), „kořenové systémy“ (Majka Šmilauerová) a skupinu „funkčních vlastností rostlin“, jejíž dorozumívacím jazykem je angličtina (Lars Götzenberger).

Výzkum probíhá přímo v terénu nebo v kontrolovatelnějších podmínkách, tedy skleníku či klimaboxu. Práci v terénu kombinujeme  s molekulárními metodami. I díky dobrému statistickému zázemí jsou pokusy zakládány smysluplně, což umožňuje vznik kvalitních diplomových prací.

Všechny skupiny využívají dlouhodobé manipulativní experimenty zkoumající vliv odstraněné složky na diverzitu. Na vlhké, živinově chudé louce u Ohrazení udržujeme dva dlouhodobé pokusy – v jednom odstraňujeme dominantní druh Molinia caerulea (bezkolenec), ve druhém naopak málo zastoupené druhy. Na další tradičně obhospodařované louce u Zvíkova se z experimentálních ploch odstraňuje vždy celá funkční skupina rostlin (trav nebo dvouděložných bylin) a  v pokusu na pastvině v předšumaví se odstraňují mravenci.

Další typ manipulativní experimentu je vysévání: na Benešově nad Lipou jsou vysety kombinace až 19 druhů simulující různé druhové bohatosti a na Strašově probíhá pokus sledující uchycování druhů na lokalitě nepřítomných. Máme též přesah do praktického managementu při zkoumání vlivu poloparazitických rostlin na expanzní trávu Calamagrostis epigejos  či různých načasování seče na druhovou bohatost lučních porostů

Nadíka bakalářský prací:

Nabídka SOČ práce:

Kontakt: 

Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Na Zlaté stoce 1, 370 05 České Budějovice, http://botanika.prf.jcu.cz/fpe/index, Jan “Šuspa“ Lepš:   suspa@prf.jcu.cz, tel: +420  38 777 2374, http://botanika.prf.jcu.cz/suspa/, Majka Šmilauerová: majka@prf.jcu.cz, http://regent.jcu.cz/roots/index.html, Lars Götzenberger: lars.goetzenberger@gmail.com


Vybrané publikace:

Konečná, M., Moos, M., Zahradníčková, H., Šimek, P. & Lepš, J. (2018): Tasty rewards for ants: differences in elaiosome and seed metabolite profiles are consistent across species and reflect taxonomic relatedness. – Oecologia 188(3): 753–764.

Lepš, J., Májeková, M., Vítová, A., Doležal, J. & Bello, F. (2018): Stabilizing effects in temporal fluctuations: management, traits, and species richness in high‐diversity communities. – Ecology 99(2): 360–371.

Šmilauer, P. & Lepš, J. (2014): Multivariate analysis of ecological data using CANOCO 5. – Cambridge University Press.

Šmilauer P. & Šmilauerová M. (2013): Asymmetric relationship between grasses and forbs: results from a field experiment under nutrient limitation. – Grass and Forage Science 68: 186–198.

Šmilauerová, M. & Šmilauer, P. (2016): Functional groups affect seedling survival both through a negative soil feedback and changes in abiotic conditions. – Preslia 88: 347–368.

Švamberková, E., Vitova, A. & Lepš, J. (2017): The role of biotic interactions in plant community assembly: What is the community species pool? – Acta Oecologica 85: 150–156.
O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.