Přednáška: Vliv globální změny klimatu a lidské činnosti na kvalitu našich stojatých vod

V poslední době se stále častěji objevuje v popředí zájmu odborné i laické veřejnosti téma globální změny klimatu a jejích dopadů na náš každodenní život. Rostoucí teploty a rozkolísanost hydrologického cyklu jsou pozorovány i na mnohých našich vodních útvarech, kde opakovaně během letního období zaznamenáváme zvýšený výskyt sinicových vodních květů.

Cílem přednášky je představit planktonní řasy a sinice, objasnit příčiny jejich rozvoje a také na základě dlouhodobých měření seznámit posluchače s předpokládanými scénáři možného vývoje kvality vody v budoucích letech.

Přednáška pro veřejnost 20. února 2020

Přednáší doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D., katedra biologie ekosystémů PřF JU

Přednáška se koná od 15:00 v budově Gymnázia Jírovcova (Jírovcova 8, České Budějovice). Vstup do budovy možný od 14:45 – cesta do přednáškové místnosti značena.   

Více o přednáškách najdete zde: Přednášky pro veřejnostO přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.