Ekologie

Biodiverzita

Prezentace představuje biodiverzitu, obtížně definovatelný komplexní jev zachycující rozrůzněnost či bohatství života na Zemi na třech základních úrovních – genetické, druhové a ekosystémové. Zmiňuje se o fenoménu „horkých skvrn“ (anglicky hotspots), míst s největší biodiverzitou, jejichž výskyt nemusí odpovídat tradičním představám.

Komentuje význam biodiverzity v zemědělství, její vliv na lidskou medicínu i významnou roli pestré přírody jako inspirace vědy a techniky. Bioprospektorství v přírodě je například důležitým zdrojem nových léčiv.

Biodiverzitu od vzniku života na Zemi utvářejí dva zásadní procesy: 1. vznik nových druhů a pak 2. vymírání, které je nevyhnutelným koncem každého druhu. Biodiverzita je vnímána jako permanentně ohrožená lidskými aktivitami. Nejvážnější přitom jsou vlivy změn prostředí, invazních druhů a přehnané využívání přírodních zdrojů. Ohroženou biodiverzitu lze chránit, například v místě výskytu (in-situ) nebo mimo něj (ex-situ).Prezentace Biodiverzita [PDF]

Prezentace Biodiverzita [PPT]

2.5.2012
Větrná turbína zdrojem vody v poušti
Kondenzací vody z vodní páry při provozu větrné turbíny lze získat až 1000 litrů cenné vody denně.
Voda ze vzduchu a zadarmo
24.5.2012
Pozorování zákrytové dvojhvězdy Algol ve starověkém Egyptě
Ceněný papyrus, známý jako Káhirský kalendář, možná popisuje cyklické změny jasnosti hvězdy Algol ze souhvězdí Persea.
Zaznamenali starověcí Egypťané periodu zákrytové dvojhvězdy Algol?
9.5.2012
Uprchlé hvězdy v mezigalaktickém prostoru
Za hranicemi Mléčné dráhy najdeme i červené obry, umírající hvězdy kdysi dávno vystřelené gravitací supermasivní černé díry ze středu galaxie.
Splašení červení obři v mezigalaktickém prostoru