Představujeme Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je samostatné pracoviště Přírodovědecké fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích zaměřené na výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do toho patří především archeobotanika a archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti.

V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru pracoviště úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí, například v Egyptě a v Makedonii. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Pod vedením doc. Jaromíra Beneše se LAPE zabývá různorodými výzkumnými tématy od střední doby kamenné až po novověké období. Mezi klíčové oblasti výzkumu patří studium subsistenčních a ekonomických strategií minulých populací a rekonstrukce přírodního prostředí, a to zejména prostřednictvím analýz rostlinných makrozbytků, pylových zrn, uhlíků, rozsivek, fytolitů, škrobů a zvířecích kostí.

Kontakt: Laboratoř archaeobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Na Zlaté stoce 3, 370 05 České Budějovice, tel: +420 389 036 306http://lape.prf.jcu.cz/, https://www.facebook.com/LAPE.prf.jcu.cz/


Vybrané publikace:

Beneš, J. 2018: Počátky zemědělství ve Starém světě. České Budějovice (Epistémé).

Bešta T., Novák J., Dreslerová D., Jankovská V., Bernardová A., Lisá L., Valentová D. 2015:  Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komořany, Czech Republic. Boreas 44.3, 563-574.

Houfková, P., Bumerl, J., Pospíšil, L., Karlík, P., Beneš, J., Bernardová, A., Hrabalíková, M., Janečková Molnárová, K., Hejcman, M. 2015: Origin and development of long-strip field patterns: a case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic, Catena 135, 83-91.

Krejčí, J., Arias, K., Vymazalová, H., Pokorná, A. and Beneš, J. 2014: The Mastaba of Werkaure, Volume 1, Tombs AC 26 and 32 - Old Kingdom strata, Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Abusir XXIV, 303 pp.

Novák, J., Svoboda, J., Šída, P., Prostředník, J., Pokorný, P., 2015. A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia (Czech Republic).  Quaternary International, 366: 25–36.


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.