Představujeme algologickou laboratoř

Algologická laboratoř při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích se zabývá studiem řas a sinic, mikroskopických fotosyntetizujících organizmů, a to zejména z hledisek ekologických, fylogenetických a taxonomických. To je velmi široké pole působnosti a tak spolupracujeme s celou řadou pracovišť u nás i v zahraničí, přičemž hlavní spolupracující instituce jsou Hydrobiologický a Botanický ústav AV ČR a algologická laboratoř John Carroll University v Clevelandu, Ohio.

V zásadě se snažíme věnovat všem skupinám řas (rozsivky, zelené řasy, parožnatky,mořské řasy) nicméně některé patří mezi naše zvláštní oblíbence. Velká část z nás se zabývá sinicemi: bakteriemi, které „vymyslely“ fotosyntézu a které jsou široké veřejnosti známé především jako tvůrci nepříjemných „vodních květů“. To sice opravdu dělají, ale jinak jsou to úžasná stvoření roztodivných tvarů, barev a schopností, které nás nepřestávají udivovat. Pracovní skupina Jana Kaštovského, Tomáše Hauera, Jeffa Johansena a nestora naší skupiny profesora Jiřího Komárka se věnuje právě jim, zejména jejich evoluci a taxonomii. A protože máme rádi zajímavá prostředí, kde jde vědcům trochu o krk, tak se věnujeme jejich výskytům v extrémním prostředí, z nichž nás nejvíc baví tropické lesy a vysoké hory, bažiny a třeba i chladící věže elektráren. Kromě sinic patří u nás mezi skupiny zvláštního zájmu také krásnoočka, a to zejména díky činnosti Josefa Juráně, který se jimi zabývá zejména z hlediska jejich ekologie a taxonomie a má v oblibě mezotrofní bažiny.

Nabídka SOČ práce:  

Kontakt: Algologická labotatoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Na Zlaté stoce 1, 370 05 České Budějovice, tel: +420 389 032 345, http//www.sinicearasy.cz


Články na Přírodovědě.cz


Vybrané publikace:

Juráň, J. (2017): The checklist of photosynthetic euglenoids (order Euglenales) of the Czech Republic: ecology, taxonomy, distribution. Phytotaxa 317(1): 1 - 16.

Hauer, T., Čapek, P. & Böhmová, P. (2016): Main photoautotrophic components of biofilms in natural draft cooling towers. - Folia Microbiologica 61(3): 255-260

Kaštovský, J. Veselá, J., Bohunická, M., Fučíková, K., Štenclová, L. & Brewer-Carías, Ch. (2016): New and unusual species of cyanobacteria, diatoms and green algae, with a description of a new genus Ekerewekia gen. nov. (Chlorophyta) from the table mountain Churí-tepui, Chimantá Massif (Venezuela). Phytotaxa 247 (3): 153-180.

Komárek, J., Kaštovský, J., Mareš, J., Johansen, J.R. (2014):Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014 using a polyphasic approach. Preslia 86(4): 295-235.

O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.