Systém rostlin

Archaeplastida

Prezentace popisuje skupinu Archaeplastida, čili linii „rostlin“ v širokém smyslu, jednu z hlavních linií eukaryot. Jejich základních charakteristikou jsou primární chloroplasty, získané endosymbiózou, pak také chlorofyl a, škrob jako zásobní látka mimo chloroplasty a 2 podobné bičíky na bičíkatých buňkách.

Současný pohled na fylogenezi archeplastid zahrnuje tři hlavní skupiny: 1. glaukofyty (Glaucophyta), ruduchy (Rhodophyta) a linii zelených rostlin (Viridaeplantae nebo také Chloroplastida). Zelené rostliny reprezentují dvě velké skupiny: 1. Chlorophyta (zahrnující většinu druhů zelených řas) a 2. Streptophyta (obsahující menší část zelených řas a jim příbuzné veškeré suchozemské rostliny, čili Embryophyta).Prezentace Archaeplastida [PDF]

Prezentace Archaeplastida [PPT]

24.5.2012
Želvy jsou příbuzné ptákům a krokodýlům
Analýza více než 1000 ultrakonzervativních genomových elementů podporuje blízké příbuzenství želv a linie archosaurů.
Želvy jsou příbuznější ptákům než ještěrům a hadům
15.5.2012
Nejstarší hmyzí opylovači
Jantar starší než 100 milionů let ukrýval dosud nejstarší známé opylovače – dva druhy rodu Gymnopollisthrips ze skupiny třásnokřídlých.
Nejstarší hmyzí opylovači
9.5.2012
Infradalekohled Spitzer pozoroval záření superzemě
Orbitální infradalekohled úspěšně zachytil infračervené záření rozpálené superzemě 55 Cancri e.
Dalekohled Spitzer pozoroval infračervené záření ze slavné super-Země