Zpátky do lavic

Přednáškový víkend, který se bude konat 1. – 2. prosince 2018 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Dovolujeme si vás pozvat na přednáškový víkend, který se bude konat 1. – 2. prosince 2018 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Víkend je poskytován bezplatně, účastníci si hradí pouze dopravu, ubytování a stravu. Akce je akreditována v systému DVPP a po jejím absolvování obdržíte certifikát s číslem akreditace.

Přednášky budou probíhat v sobotu od 10:00 do cca 18:00 a v neděli od 8:00 do 13:00, těšit se můžete

Program:

  • Lenka Gahurová – Klonovanie a genetické modifikácie u člověka
  • Jaroslav Vrba – Co nového v českých vodách?
  • Jan Zrzavý – Novinky z fylogeneze organismů
  • Přednášet bude také Karolína Tahovská o půdní ekologii a Jiří Šantrůček o fyziologii rostlin.
  •  Konkrétní program bude upřesněn před konáním víkendu.

Závazné přihlášky a případné dotazy směřujte na adresu Veroniky Hynkové (vhynkova@prf.jcu.cz, tel. +420387 775 563).

Za tým Přf JU zdraví

Marie Hanzalová a Veronika Hynková 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.