Úvod do astrobiologie

Astobiologie je nový multidisciplinární vědní obor, který se zabývá hledáním života ve vesmíru. Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který by měl přinést přehled základních oblastí, kterými se astrobiologie zabývá.

  • povaha a rozšíření obyvatelných prostředí ve vesmíru
  • průzkum planet/měsíců Sluneční soustavy 
  • vznik života
  • historie evoluce života
  • diverzita, adaptace a limitace života
  • další možný vývoj života a jeho přežívání mimo Zemi
  • rozpoznání známek života na jiných planetách/měsících

Kurz je vhodný pro učitele přírodovědných oborů na SŠ a vedoucí přírodovědných kroužků. Přínosný by ale mohl být i pro studenty, neváhejte proto tuto informaci rozšířit i mezi ně.

Termín konání: 17. – 18.3. 2018

Přednášející: RNDr. Jana Kvíderová, Ph.D.

Rozsah: 12x 45 min

Místo konání: Centrum polární ekologie PřF JU, Na Zlaté stoce 3, České Budějovice

Závazné přihlášky (nejraději mailem) zasílejte Veronice Hynkové na adresu: vhynkova@prf.jcu.cz, tel. +420 387 775 563


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.