Představujeme Katedru medicínské biologie

Katedra medicínské biologie zajišťuje profesně i vědecky zaměřené studijní programy, konkrétně bakalářský program Biomedicínská laboratorní technika, magisterský program Klinická biologie a doktorský program Infekční biologie. Záměrem katedry je vychovat samostatné, teoreticky i prakticky připravené absolventy, kteří najdou uplatnění jak v biomedicínském výzkumu, tak v klinických, diagnostických nebo forenzních laboratořích.

Na katedře vznikají bakalářské a diplomové práce zaměřené především na imunologická a molekulárně-biologická témata s významem pro humánní medicínu. Ve spolupráci s nemocnicí v Českých Budějovicích je možné zpracovávat i klinická data. Laboratoř interakce vektor-hostitel a Laboratoř molekulární imunologie se soustřeďují na výzkum ovlivnění imunitního systému hostitele jednotlivými složkami klíštěcích slin a jejich rolí v přenosu patogenů. Laboratoř nádorové imunoterapie zkoumá možnost léčby zhoubných nádorů pomocí stimulace imunitního systému. Výzkum probíhá jak na různých typech buněčných linií, tak na myších, které jsou umístěny v SPF (specific pathogen free) certifikovaném zvěřinci. Katedra také spolupracuje s Parazitologickým ústavem BC AV ČR, v.v.i.

Kontakt: Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1760c, 37005, České Budějovice, tel.: 387 776 278, http://www.prf.jcu.cz/kme


Vybrané publikace:

Caisová V, Uher O, Nedbalová P, Jochmanová I, Kvardová K, Masáková K, Krejčová G, Paďouková L, Chmelař J, Kopecký J, Ženka J. Effective cancer immunotherapy based on combination of TLR agonists with stimulation of phagocytosis. Int Immunopharmacol. 2018 Jun;59:86-96

Caisová V, Vieru A, Kumžáková Z, Glaserová S, Husníková H, Vácová N, Krejčová  G, Paďouková L, Jochmanová I, Wolf KI, Chmelař J, Kopecký J, Ženka J. Innate immunity based cancer immunotherapy: B16-F10 murine melanoma model. BMC Cancer. 2016 Dec 7;16(1):940.

Lieskovská J, Páleníková J, Langhansová H, Chmelař J, Kopecký J. Saliva of Ixodes ricinus enhances TBE virus replication in dendritic cells by modulation of pro-survival Akt pathway. Virology. 2018 Jan 15;514:98-105.

Chmelař J, Kotál J, Langhansová H, Kotsyfakis M. Protease Inhibitors in Tick Saliva: The Role of Serpins and Cystatins in Tick-host-Pathogen Interaction. Front Cell Infect Microbiol. 2017 May 29;7:216.  

Chmelař J, Kotál J, Karim S, Kopacek P, Francischetti IMB, Pedra JHF, Kotsyfakis M. Sialomes and Mialomes: A Systems-Biology View of Tick Tissues and Tick-Host Interactions. Trends Parasitol. 2016 Mar;32(3):242-254.

Rezkova M, Kopecky J. Anti-tumour necrosis factor activity in saliva of various tick species and its appearance during the feeding period. Folia Parasitol (Praha). 2017 Oct 20;64.


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.