Představujeme Centrum matematické biologie

V rámci Ústavu matematiky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích bylo nově založeno Centrum matematické biologie (CMB), zabývající se aplikacemi matematiky přiro řešení biologických problémů. Hlavní náplní CMB je vědecká práce na pomezí matematiky a biologie, výuka specializovaných kurzů pro studenty (např. Aplikace matematiky I, Teoretická ekologie a epidemiologie) a spolupráce s obdobně zaměřenými zahraničními pracovišti. 

V rámci vědecké práce CMB navazuje na dlouholetou historii zejména matematické a teoretické ekologie, epidemiologie a evoluční biologie. Členové centra se mimo jiné zabývají evolucí behaviorálních strategií, ekologií a evolucí mikrobů v populacích rostlin a živočichů, ekologií populací a společenstev, či matematickým modelováním rakovinného bujení. 

Jedním z cílů CMB je podnítit zájem studentů o tuto problematiku.

Kontakt: Prof. RNDr. Vlastimil Křivan, Ústav matematiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, http://fix.prf.jcu.cz/~mathbio


Články na Přírodovědě.cz


Vybrané publikace:

Berec., L. 2018. Když se matematika potká s biologií: Matematická epidemiologie. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 63:91-107. 

Křivan, V. 2017. Když se matematika potká s biologií: Matematická ekologie. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 62:185-201. 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.