SOČ: Probouzení brouků z komatu

Tropický hmyz, jako je potemníček Alphitobius diaperinus, snadno upadne při nízké teplotě do komatu, ale v teple laboratoře se zase probere. Doba probouzení roste s dobou vystavení chladu a se snižováním teploty. Cílem práce je přesně změřit a matematicky popsat tuto dvoufaktorovou závislost.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (nedved_at_prf.jcu.cz)
Katedra: zoologie (Branišovská 1760, České Budějovice)
Zaměření práce: laboratorní
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: by měla být souvislá
Znalost anglického jazyka: pokročilý začátečník
Další informace: ---O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.