Imunita

Tato prezentace uvádí do problematiky imunity, čili schopnosti organismů bránit se antigenům spouštěním imunitní odpovědi. V lidském těle můžeme rozlišit tři hlavní obranné linie imunity: 1. vnější (kůže, sliznice a jejich výměšky), 2. vnitřní (nespecifická spouštějící zánět) a 3. specifická obrana (lymfocyty a protilátky).

Existuje imunita adaptivní (získaná), která může být přirozená (pasivní od matky nebo aktivní z infekce) a umělá (pasivní přenosem protilátek nebo aktivní očkováním) a také imunita vrozená.

Imunitní obrana zahrnuje buněčnou imunitu, kterou tvoří různé typy bílých krvinek (např. neutrofilní granulocyty, eosinofilní granulocyty, bazofilní granulocyty, T-lymfocyty, B-lymfocyty, NK-buňky, monocyty, makrofágy nebo dendritické buňky). Součástí imunitní obrany je ale i látková imunita, kterou představují např. protilátky (imunoglobuliny), komplement (systém kaskády reakcí cca 30 proteinů) a cytokiny (specifické signální proteiny).Prezentace Imunita [PDF]

Prezentace Imunita [PPT]

18.5.2012
Orangutani odkládají pubertu
Samci orangutanů sumaterských dovedou jako jediní primáti o řadu let odložit nástup puberty a s ní spojených sekundárních pohlavních znaků.
Jak odložit pubertu o 10 let? Orangutani ví, jak na to
31.5.2012
Muži mají v kanceláři více bakterií
Výskyt bakterií v kancelářích kopíruje představy, které obvykle máme o rozdílu ve schopnosti udržet čistotu mezi lidskými pohlavími.
V kancelářích mužů je víc bakterií
25.5.2012
Rekordní teleportace fotonů v Číně
Vědci Univerzity vědy a technologie v Šanghaji teleportovali fotony, přesněji řečeno změnili parametry kvantově provázaných fotonů na vzdálenost 97 km.
Rekordní teleportace fotonů