Letní tábor s Přírodovědou 2018

Teploty v rozmezí od -143°C do 35°C, nízký obsah kyslíku v atmosféře, nízká gravitace, nedostupnost vody… Ani nehostinné podmínky čtvrté planety Sluneční soustavy – Marsu – neodradily pozemšťany od projektu terraformace této planety a její postupné kolonizace. Ano, letos se již po šesté uskutečnil na táborové základně v Hradcích u Lipí Letní tábor s Přírodovědou.

Tématem letošního tábora byla Expedice Martian… dobytí Marsu – čtyři posádky celý tábor soutěžily o to, která z nich založí více kolonií na povrchu této nehostinné planety. Již tradičně soupeřili v různých tematických soutěžích, které měly vyzkoušet jejich znalosti, fyzickou zdatnost, týmového ducha, ale i odolnost vůči extrémním podmínkám, které díky velmi teplému počasí nebylo třeba ani simulovat. Při průzkumu povrchu planety, stavbě potřebné infrastruktury, ale třeba i získávání zdrojů vody, či při řešení nečekaných krizových situací si nejlépe vedly posádky Alien Pirates a Arsia. 

Vzhledem k přírodovědnému zaměření tábora nechyběl ani velmi bohatý odborný program, na kterém se jako obvykle podíleli zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty a několik kolegů ze spřátelených ústavů Akademie věd. Táborníci se tak mohli dozvědět něco o půdní mikrobiologii, hydrobiologii, životě půdních mikroorganismů, mykologii, entomologii, ornitologii, genetice a dělení buněk a studiu modelových organismů – mušek octomilek. Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet lovení a pozorování ryb, pitvu myši nebo měření seismických vln. Z oblasti botaniky byla pro táborníky připravena krátká vycházka a zajímavé praktické úlohy spojené s herbochronologií (určování stáří trvalek) nebo významem květů a vůní u rostlin.

Večerní program zajistila široká paleta přednášek např. z oblasti parazitologie, cestovatelské přednášky z Venezuely a Papui Nové Guinei, doplněné o povídání ze života podzemních savců nebo o tom, jak rostliny dobyly souš. Nechyběla také tematická přednáška o Marsu spojená s večerním pozorování s teleskopy. O netradiční program se postaraly kolegyně z oddělení jazyků – připravily si anglický program o mezikulturní komunikaci a o tom, jak vlastně funguje všem známá Wikipedia. Součástí tábora byly dva výlety – výstup na Kleť spojený s návštěvou tamní hvězdárny a exkurze na fakultu, kde pro děti byly připravené chemické pokusy a pokusy zaměřené na fyziologii rostlin, dále potom exkurze do chovů savců a na fakultní zahradu.

Z reakcí účastníků, ale i rodičů, kteří pečlivě sledovali průběh tábora na jeho facebookové stránce, je jasné, že i letošní ročník tábora se vydařil, Mars byl dobyt, děti i dospěláci si to užili, a o to jde především. Nezbývá než se těšit na příští ročník tábora a být napjatí jaké dobrodružství na nás čeká.
O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.